utvecklat av

Vad är syftet med Lobbykollen?

Sverige behöver ett lobbyregister - i väntan på att Sverige liksom flera andra europeiska länder skaffar ett lobbyregister har vi i s-föreningen Reformisterna byggt ett eget.
Lobbykollen syftar till att hjälpa journalister, forskare och engagerade medborgare att få en bild av välfärdsföretagens lobbyism gentemot den svenska regeringen.


Var kommer all information ni redovisar ifrån?

All information som redovisas på hemsidan kommer från allmänna handlingar som begärts ut från Regeringskansliet. Eftersom Regeringskansliet varken måste eller vill lämna ut ministrarnas kalenderbokningar eller egna mötessammanställningar handlar det primärt om mejl. Information från utlämnade handlingar sammanställs sedan på hemsidan av volontärer i ett läsbart format ungefär var tredje vecka.

Såväl välfärdsaktörer som regeringen flyttar ofta aktivt kommunikation till kanaler som inte fångas upp av offentlighetsprincipen och informationen som redovisas i Lobbykollen bör därför behandlas som toppen av ett isberg.


Varför behöver Sverige ett lobbyregister?

Argumenten för ett svenskt lobbyregister beskrivs väl i rapporten “Det öppna samhällets blinda fläck” författad av Rikard Allvin och utgiven av civilsamhällesorganisationen IOGT-NTO:
“Ett transparensregister ger inte bara möjlighet för medborgarna att få insyn kring vilka aktörer och intressen som utövar påtryckningar mot beslutsfattare, utan också hur beslutsfattarna hanterar och bemöter dessa påtryckningar. Detta leder till att medborgarna får en förbättrad möjlighet till insyn i och granskning av vilka mekanismer som driver det politiska beslutsfattandet och större möjlighet till ansvarsutkrävande från demokratiskt tillsatta makthavare och andra beslutsfattare under offentlig kontroll. Sådan ökad insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande stärker den demokratiska kontrollen av beslutsfattandet och kan också förbättra den demokratiska och administrativa processen, utan att för den skull hämma medborgarnas möjligheter att kontakta sina folkvalda.”

I rapporten beskriver också hur dagens lobbyism är djupt ojämlik:
“För stora kommersiella intressen kan lobbyingen i flera fall vara avgörande för företagets verksamhet och därigenom närmast att betrakta som en investering. För idéburna organisationer som miljögrupper eller fackföreningar blir lobbyingen snarare en utgift som måste hanteras i syfte att balansera påverkansarbete från andra aktörer.”


Lite lobbying gör väl ingen skada?

Svensk välfärd har under decennier omformats utifrån marknadens vilja och villkor. Det är inte någon slump, utan en direkt effekt av välfinansierad och långsiktigt planerad lobbyism från en rad marknadsintressenter. I få andra frågor är gapet mellan den genomförda politiken och vad befolkningen vill så stor som när det kommer till marknadiseringen av välfärden. Kopplingarna mellan högt uppsatta politiker och välfärdskoncernerna, särskilt i nuvarande regering, är väldokumenterat och omfattande (Se bland annat tidningen Filter sammanställning på friskoleområdet).
Redan i den stora demokratiutredningen 1999 varnades för denna övergripande utveckling:
”Vi tror nämligen att 2000-talets styrelseskick kommer att ställa stora krav på medborgare och politiker eftersom de i allt högre grad konfronteras med välplanerade opinionsbildningskampanjer och andra påverkansförsök. Beslutsfattare som aldrig hinner tänka själva får svårt att värja sig mot professionella påtryckare, särskilt om politikerna saknar ideologisk ryggrad som vägledning i viktiga beslutssituationer. Och vänder samtidigt medborgarna politiken ryggen kan lobbyismen bli ett allvarligt demokratiskt problem.”


Vilka aktörer ingår i ert register?

Branchorganisationer:

 • Svenskt Näringsliv
 • Almega

Public Affairs, konsult & ägarbolag:

 • Nordstjernan
 • Boston Consulting Group
 • Narva Communications
 • Kreab
 • Nordic Public Affairs
 • Diplomat communication
 • Prime
 • Timbro
 • Valfrihetens vänner
 • Näringslivets medieservice

Sjukvård:

 • Svenska vård
 • Svensk försäkring
 • Vårdföretagarna
 • Länsförsäkringar
 • If
 • Capio
 • Aleris
 • Attendo
 • Humana
 • Ambea
 • Kry
 • Praktikertjänst
 • Sophiahemmet
 • Helseplan
 • Leading Healthcare

Friskoleaktörer:

 • Friskolornas riksförbund
 • Kunskapsskolan/Academedia
 • Tellusgruppen
 • Internationella Engelska Skolan
 • Watma Education
 • Raul Wallenbergskolan
 • Thoréngruppen
 • Nordstjernan

Har du exempel på aktörer du vet aktivt lobbar för en marknadisering av välfärden och som borde ingå i Lobbykollen? Mejla ditt tips till info@reformisterna.se.


Vissa aktörer har lags till i senare skede och mejl från dessa täcker inte hela regeringsperioden.


Varför fokuserar ni bara på välfärdslobbyn och inte på fackföreningar och civilsamhällesorganisationer?

Lobbykollen drivs av en liten grupp volontärer. Eftersom Regeringskansliet inte vill lämna ut information om ministrarnas möten kräver processen mycket handpåläggning. Därför har vi valt att i detta skede avgränsa registret till välfärdskoncernernas lobbying. När Sverige inför ett fullskaligt lobbyregister bör alla aktörer inkluderas.


Utifrån vissa mötesförfrågningar framgår inte om de är avböjda eller inte - hur kommer det sig?

Lobbykollen fångar in kommunikation som täcks av offentlighetsprincipen. Det vill säga att om en aktör skickar en mötesförfrågan och regeringen bekräftar muntligt över telefon så finns det inget sätt för allmänheten att veta att det mötet ägt rum. Det visar på behovet av ett bindande lobbyregister.

I Lobbykollen innebär det att kategorin “mötesförfrågan” kan innehålla både förfrågningar som bekräftats och som avböjts. I de fall svar på en förfrågan fångas upp i senare skede så uppdateras registret retroaktivt. För de förfrågningar som besvarats används antingen “Möte” eller “Mötesförfrågan (avböjd)”. För möten kodas datumet som dagen mötet ägt/äger rum.


Vilka är ni som driver Lobbykollen?

Lobbykollen är ett initativ av s-föreningen Reformisterna och hålls igång av ett litet gäng volontärer. Vill du stötta oss?

Går det att höra av sig till er om jag vill ta del av ursprungsmaterialet?

Vill man ta del av de handlingar som utgör Lobbykollens källmaterial går det bra att höra av sig till info@reformisterna.se. Alla som arbetar i vår förening är volontärer så ha överseende med att det kan ta tid för oss att återkoppla till dig.


Ökar inte risken att politikerna flyttar kommunikation till inofficiella kanaler när ni bevakar deras mejlkontakter?

Regeringskansliet arbetar redan aktivt med att försvåra för utlämnandet av allmänna handlingar. Politiskt anställda flyttar också som regel kommunikation till telefon och mejlar kort och utan ämnesrad.


Lobbykollen visar i praktiken på offentlighetsprincipens begränsningar. Sveriges regelverk klarar idag inte av att säkra den transparens och öppenhet som svenska folket har rätt att förvänta sig av sina folkvalda.


Kommer ni lobbykolla fler ministrar?

Lobbykollen drivs på ideell basis av en liten grupp volontärer. I ett startskede har vi därför valt att fokusera på de största aktörerna som arbetar för en marknadiserad välfärd och de ministrarna vars ansvarsområde är av störst intresse för välfärdslobbyn. Med fler volontärer har vi möjlighet att granska fler ministrar och lobbyaktörer.


Vill man hjälpa till som volontär eller har idéer på ministrar eller aktörer vi borde inkludera i Lobbykollen är man mycket välkommen att höra av sig till info@reformisterna.se. Alla som arbetar i föreningen gör det ideellt så ha överseende med att det kan ta tid att återkoppla till er.


Kommer ni också lobbykolla en Socialdemokratisk regering när den tar över?

S-föreningen Reformisterna anser att Sverige behöver ett lobbyregister oavsett om regeringen är socialdemokratisk eller blåbrun. Det handlar om medborgarnas rätt till transparens och ansvarsutkrävande. Reformisterna är en s-förening och vi hoppas att en engagerad civilsamhällesorganisation, journalist- eller forskargrupp är intresserad av att driva hemsidan vidare när Socialdemokraterna är tillbaka i regeringsställning.