utvecklat av

Nedan hittar du ett urval av forskningsartiklar, utredningar och medieklipp som behandlar frågan om lobbyism och lobbyregister. Dessa är direkt hämtade från rapporten "Det öppna samhällets blinda fläck" författad av Rikard Allvin och utgiven av civilsamhällesorganisationen IOGT-NTO.

Vetenskapliga artiklar

Statliga utredningar, myndighetsresurser och liknande

Övriga källor

Artiklar från media