utvecklat av

Välkommen till Lobbykollen – här avslöjar vi välfärdskoncernernas kontakter med den svenska regeringen!


Sverige behöver ett lobbyregister – i väntan på det har s-föreningen Reformisterna byggt ett eget.


Lobbykollen syftar till att hjälpa journalister, forskare och engagerade medborgare att få en bild av välfärdsföretagens lobbyism gentemot den svenska regeringen. Med hjälp av sökfunktionen kan du filtrera ministrar och datum. Lobbykollen uppdateras omkring var tredje vecka.


All information som redovisas kommer från allmänna handlingar som begärts ut och kodats in i systemet av volontärer. Så länge det inte finns några lagkrav på lobbytransparens betyder det att många lobbymöten fortfarande går under radarn. Läs mer om varför Sverige behöver ett lobbyregister.

Möten & Kontakter: 285
Filtrera på:

Startdatum

Slutdatum

Statsrådsportfölj

Fritextsök

Kommande

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt Sakkunnig

Mötesdeltagare övriga: Bl.a. generaldirektör på Vårdanalys samt ordförande för Riksförbundet Hjärt-Lung.

Ämne: Politiskt Sakkunnig deltar i ett rundabordssamtal där en planerad forskningsrapport gällande regionala skillnader i medicinsk kvalitet diskuteras.

Kommande

Möte

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: PTK

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Katarina Lundahl

Mötesdeltagare övriga: Statssekreterare Maria Nilsson och statssekreterare Sophie Metelius. Avdelningschef Arbetsmarknad från Svenskt Näringsliv samt gruppchef/ekonom från LO.

Ämne: Möte med ospecificerat syfte

Kommande

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Vardaga

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Ämne: Statsrådet gör studiebesök på vård- och omsorgsboende i regi av Vardaga

Kommande

Möte

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: Friskolornas Riksförbund

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Katarina Lundahl

Mötesdeltagare övriga: VD för friskolornas riskförbund.

Ämne: Möte med ospecificerat syfte

22 / 4

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Kommissionen för Skattenytta

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Mötesdeltagare övriga: Malin Ragnegård bjuds in att delta

Ämne: Statsrådet deltar på seminarium om välfärdsteknik anordnat av Komissionen för skattenytta.

15 / 4

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Katarina Lundahl

Mötesdeltagare övriga: Policyexpert kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv

Ämne: Fika för samtal om försöksverksamheten och Yrkesvuxutredningen.

10 / 4

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: MSD (Merck & Co. Inc. i USA och Kanada)

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Miriam Söderström

Mötesdeltagare övriga: Lina Nordquist (L)

Ämne: Inbjudan till deltagande vid seminairum om cancerstrategin i Sverige, anordnat av MSD.

7 / 4

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: Företagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Katarina Lundahl

Mötesdeltagare övriga: Expert på utbildning och kompetensförsörjning från Företagarna

Ämne: Lunch/fika med ospecificerat syfte.

1 / 4

2024

Mötesförfrågan

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Viatris (läkemedelsföretag)

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt Sakkunnig

Mötesdeltagare övriga: Generaldirektör från Läkemedelsverket tillsammans med representanter från bl.a. riksdag, SKR och region.

Ämne: Inbjudan till politiskt sakkunniga att delta vid rundabordssamtal under Almedalsveckan. Samtalet avhandlar tillgång till basläkemedel i Sverige

25 / 3

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: PTK

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Katarina Lundahl

Mötesdeltagare övriga: Statssekreterare Maria Nilsson och statssekreterare Sophie Metelius. Avdelningschef Arbetsmarknad från Svenskt Näringsliv samt gruppchef/ekonom från LO.

Ämne: Möte med ospecificerat syfte

25 / 3

2024

Mötesförfrågan

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Pressekreterare

Ämne: Inbjudan att närvara vid debatt inför EU-valet med fokus på den gröna omställningen.

20 / 3

2024

Mötesförfrågan (avböjd)

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Reform Society

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Acko Ankarberg Johansson

Ämne: Förfrågan om statsrådets deltagande vid Folkhälsodalen/Almedalen

19 / 3

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Skandia

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Ämne: Statsrådet Anna Tenje öppningstalar inför presentation av resultat från utredning genomförd av Demoskop (ej specificerat)

19 / 3

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Vårdföretagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt Sakkunnig

Mötesdeltagare övriga: Branschstyrelseordförande från Vårdföretagarna samt representanter från Capio och Aleris.

Ämne: Möte vid Näringslivets hus utan specificerat syfte

19 / 3

2024

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt Sakkunnig

Ämne: Lunchmöte med Välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv. Ospecificerat syfte.