utvecklat av

Välkommen till Lobbykollen – här avslöjar vi välfärdskoncernernas kontakter med den svenska regeringen!


Sverige behöver ett lobbyregister – i väntan på det har s-föreningen Reformisterna byggt ett eget.


Lobbykollen syftar till att hjälpa journalister, forskare och engagerade medborgare att få en bild av välfärdsföretagens lobbyism gentemot den svenska regeringen. Med hjälp av sökfunktionen kan du filtrera ministrar och datum. Lobbykollen uppdateras omkring var tredje vecka.


All information som redovisas kommer från allmänna handlingar som begärts ut och kodats in i systemet av volontärer. Så länge det inte finns några lagkrav på lobbytransparens betyder det att många lobbymöten fortfarande går under radarn. Läs mer om varför Sverige behöver ett lobbyregister.

Möten & Kontakter: 161
Filtrera på:

Startdatum

Slutdatum

Statsrådsportfölj

Fritextsök

13 / 8

2023

Mötesförfrågan

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Svenkt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt sakkunnig

Mötesdeltagare övriga: Välfärdsexpert vid Svenskt Näringsliv

Ämne: Ej specificierat

13 / 8

2023

Mötesförfrågan

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: Almeda Utbildningsföretagen

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Erik Scheller

Mötesdeltagare övriga: Almega utbildningsföretagens styrelse

Ämne: Inbjudan till möte under Almega Utbildningsföretagens styrelses strategidagar för diskussion om regeringens syn på vuxenutbildningen

29 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Leading Healthcare

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Acko Ankarberg Johansson

Mötesdeltagare övriga: Deltagare vid Leading Healtcares arrangemang i almedalen

Ämne: Deltagande i almedalenseminarium om "Vad vill politikerna (KD, L & SD) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet? Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas?"

29 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Prime Group

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt sakkunnig

Ämne: Deltagande i Pime Groups mingel i Almedalen 29:e alternativt 30:e juni.

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Rud Pedersen Public Affairs på uppdrag av Novartis

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Politiskt sakkunnig

Mötesdeltagare övriga: Country Manager för Novartis Sverige, Country President and Managing Director för Novartis Norden, Senior Consultant på Rud Pedersen Public Affairs och Healthcare director på Rud Pedersen Public Affairs

Ämne: Frågor som vi skulle vilja prata med dig om är bland annat hur vi kan förbättra tillgången till vård och läkemedel för patienter, diskutera den uppdaterade cancerstrategin, vikten av att ha en samlad hjärt- kärlstrategi och ge inspel till en ny europeisk läkemedelslagstiftningen.

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Vårdföretagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Mötesdeltagare övriga: Representanter från bl.a. Vardaga och Ambea

Ämne: Deltagande vid almedalenseminariet "Äldreomsorgens bästa arbetsgivare – vad gör de annorlunda?"

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Svensk Försäkring

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Mötesdeltagare övriga: Bl.a VD och senior ekonom på svensk försäkring

Ämne: Deltagande i seminariet "Förutsägbart, begripligt, tillräckligt? Vart är pensionssystemet på väg?" med efterföljande middag.

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Vårdföretagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Mötesdeltagare övriga: företagare, företrädare för branschen, beslutsfattare och intressenter

Ämne: Inbjudan "till Vårdföretagarnas årliga mingel i Almedalen, torsdagen 29 juni. Vård och omsorg är två ständigt aktuella ämnen, och här får du chansen att mingla med företagare, företrädare för branschen, beslutsfattare och intressenter – allt under lättsamma former i en trevlig miljö. Och självklart bjuds det på dryck och tilltugg.

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Vårdföretagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Pressekreterare & Politiskt Sakkunnig

Ämne: Vårdföretagarnas mingel i Almedalen

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Vårdföretagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Ämne: Vårdföretagarnas mingel i Almedalen

28 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekretarare Anna Pettersson Westerberg

Ämne: Svenskt Näringsliv "Sensommarmingel" den 29 augusti 2023

27 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Anna Tenje, Socialdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Anna Tenje

Ämne: Deltagande vid Svenskt Näringslivs mingel i almedalen 28 juni

27 / 6

2023

Möte

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Vårdföretagarna

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statsrådet Acko Ankarberg Johansson

Mötesdeltagare övriga: Bl.a Näringspolitisk expert på Vårdföretagarna samt Sverige VD, Capio och Koncernschef på Aleris.

Ämne: Deltagande i Vårdföretagarnas seminarium "Väck med väntetiderna – från vårdutopi till vårdgaranti"

21 / 6

2023

Mötesförfrågan

Statsrådsportfölj: Lotta Edholm, Utbildningsdepartementet

Organisation: Svenskt Näringsliv

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Erik Scheller

Mötesdeltagare övriga: Bl.a. ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv

Ämne: Lunchinbjudan hos Näringslivets Skolformum om "no excuse-modellen"

17 / 6

2023

Inskick av informationsmaterial

Statsrådsportfölj: Acko Ankarberg Johansson, Socialdepartementet

Organisation: Forum för Health Policy

Mottagare/mötesdeltagare från regeringen: Statssekreterare Miriam Söderström och Politiskt Sakkunnig

Ämne: Forum för Health Policys rapport om onödig administration i vården.