utvecklat av

Nedan presenteras ett urval av lobbyregister från andra länder. Vissa register fångar in en stor del av lobbyismen i landet medan andra har mycket begränsad omfattning. För en genomgång av byggstenarna för ett välfungerande transparensregister samt förslag på hur ett sådant kan utformas i Sverige rekommenderas rapporten "Det öppna samhällets blinda fläck – lobbyismen och behovet av ett transparensregister i Sverige" författad av Rikard Allvin och utgiven av IOGT-NTO.

Europeiska Unionen: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do